Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου RiskSchools (WEBINAR)

Καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα RiskSchools για την διεξαγωγή πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου και την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης κτιρίων σε διάφορα σεισμικά σενάρια

20 Μαΐου, 2024 / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο: «Καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα RiskSchools για την διεξαγωγή πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου και την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης κτιρίων σε διάφορα σεισμικά σενάρια», που διοργάνωσαν η εταιρεία CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη Νησίδα Η/Υ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και απευθυνόταν σε εκπροσώπους των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Παρουσιάστηκε η εφαρμογή για έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές και η ψηφιακή πλατφόρμα για την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης των σχολικών κτιρίων, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “RiskSchools”. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσαν παραδείγματα εφαρμογής σε κτίρια διαφορετικής τυπολογίας και να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι την ψηφιακή πλατφόρμα “RiskSchools” με στόχο την κατάρτιση τους στη χρήση της.

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου RiskSchools (WEBINAR)

Καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα RiskSchools για την διεξαγωγή πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου και την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης κτιρίων σε διάφορα σεισμικά σενάρια

20 Μαΐου, 2024 / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο: «Καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα RiskSchools για την διεξαγωγή πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου και την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης κτιρίων σε διάφορα σεισμικά σενάρια», που διοργάνωσαν η εταιρεία CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη Νησίδα Η/Υ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και απευθυνόταν σε εκπροσώπους των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Παρουσιάστηκε η εφαρμογή για έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές και η ψηφιακή πλατφόρμα για την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης των σχολικών κτιρίων, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “RiskSchools”. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσαν παραδείγματα εφαρμογής σε κτίρια διαφορετικής τυπολογίας και να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι την ψηφιακή πλατφόρμα “RiskSchools” με στόχο την κατάρτιση τους στη χρήση της.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:

Share