Ολοκλήρωση Ημερίδας παρουσίασης RiskSchools στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)

Σεισμική τρωτότητα & διακινδύνευση σχολικών κτιρίων

05 Φεβρουαρίου, 2024 / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα με τίτλο: «Σεισμική τρωτότητα & διακινδύνευση σχολικών κτιρίων» που διοργάνωσαν η εταιρία CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ., την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024.

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος RiskSchools, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ένα καινοτόμο και φιλικό στον χρήστη λογισμικό πολλαπλών χρήσεων, που αποτελείται από μια εφαρμογή για έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (smartphones) και μια ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και επεξεργασίας πολλαπλών δεδομένων για την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας σχολικών κτιρίων, οδηγώντας σε μια ιεράρχηση των στόχων για πιθανές σεισμικές επεμβάσεις και επομένως στον βέλτιστο σχεδιασμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε προσεισμικό και μετασεισμικό επίπεδο και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών όπως είναι και τα σχολικά κτίρια. Η πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού πραγματοποιήθηκε σε σχολικά κτίρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Την ημερίδα χαιρέτισαν:

– ο κ. Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

– ο κ. Χρίστος Τριαντάρης, Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θεσσαλονίκης

– ο κ. Ηλίας Περτζινίδης, Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας και Διευθυντής του Κε.Δ.Α.Κ, και

– ο κ. Σταύρος Αναγνωστόπουλος, Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του κ. Πάρη Δασκαλούδη, Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του RiskSchools παρουσίασαν με εισηγήσεις τους, ο κ. Κυριαζής Πιτιλάκης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., η κα Άννα Καρατζέτζου, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, η κα Σταυρούλα Φωτοπούλου, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και η κα Εύη Ρήγα, ΕΔΙΠ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός. Με εισηγήσεις τους συμμετείχαν και ο κ. Βασίλειος Μώκος, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), ο κ. Χαράλαμπος Στεργιάδης, Γενικός Διευθυντής Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ. και Περιφερειακός Συντονιστής Κρατικής Αρωγής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ. και ο κ. Γιώργος Νασιόπουλος, MSc Πολιτικός Μηχανικός της εταιρίας CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο κ. Αριστόδημος Χατζηδάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), πλήθος προϊσταμένων και υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι, ερευνητές και ελεύθεροι επαγγελματίες Πολιτικοί Μηχανικοί.

Το έργο με τίτλο «Καινοτόμος εφαρμογή σε έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (smartphones) για τον ταχύ προσεισμικό έλεγχο και την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης σχολικών κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0077243), εντάσσεται στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Ολοκλήρωση Ημερίδας παρουσίασης RiskSchools στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)

Σεισμική τρωτότητα & διακινδύνευση σχολικών κτιρίων

05 Φεβρουαρίου, 2024 / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα με τίτλο: «Σεισμική τρωτότητα & διακινδύνευση σχολικών κτιρίων» που διοργάνωσαν η εταιρία CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ., την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024.

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος RiskSchools, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ένα καινοτόμο και φιλικό στον χρήστη λογισμικό πολλαπλών χρήσεων, που αποτελείται από μια εφαρμογή για έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (smartphones) και μια ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και επεξεργασίας πολλαπλών δεδομένων για την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας σχολικών κτιρίων, οδηγώντας σε μια ιεράρχηση των στόχων για πιθανές σεισμικές επεμβάσεις και επομένως στον βέλτιστο σχεδιασμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε προσεισμικό και μετασεισμικό επίπεδο και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών όπως είναι και τα σχολικά κτίρια. Η πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού πραγματοποιήθηκε σε σχολικά κτίρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Την ημερίδα χαιρέτισαν:

– ο κ. Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

– ο κ. Χρίστος Τριαντάρης, Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θεσσαλονίκης

– ο κ. Ηλίας Περτζινίδης, Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας και Διευθυντής του Κε.Δ.Α.Κ, και

– ο κ. Σταύρος Αναγνωστόπουλος, Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του κ. Πάρη Δασκαλούδη, Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του RiskSchools παρουσίασαν με εισηγήσεις τους, ο κ. Κυριαζής Πιτιλάκης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., η κα Άννα Καρατζέτζου, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, η κα Σταυρούλα Φωτοπούλου, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και η κα Εύη Ρήγα, ΕΔΙΠ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός. Με εισηγήσεις τους συμμετείχαν και ο κ. Βασίλειος Μώκος, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), ο κ. Χαράλαμπος Στεργιάδης, Γενικός Διευθυντής Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ. και Περιφερειακός Συντονιστής Κρατικής Αρωγής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ. και ο κ. Γιώργος Νασιόπουλος, MSc Πολιτικός Μηχανικός της εταιρίας CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο κ. Αριστόδημος Χατζηδάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), πλήθος προϊσταμένων και υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι, ερευνητές και ελεύθεροι επαγγελματίες Πολιτικοί Μηχανικοί.

Το έργο με τίτλο «Καινοτόμος εφαρμογή σε έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (smartphones) για τον ταχύ προσεισμικό έλεγχο και την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης σχολικών κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0077243), εντάσσεται στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:

Share