Ημερίδα παρουσίασης RiskSchools στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)

Σεισμική τρωτότητα & διακινδύνευση σχολικών κτιρίων

30 Ιανουαρίου, 2024 / ΗΜΕΡΙΔΑ

Η εταιρία COΝCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), με υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Κυριαζή Πιτιλάκη, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Σεισμική τρωτότητα & διακινδύνευση σχολικών κτιρίων» την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 9:30-14:00 στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ), 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης σχολικών κτιρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου RiskSchools που χρηματοδοτείται από την Π.Κ.Μ.

Το  έργο με τίτλο «Καινοτόμος εφαρμογή σε έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (smartphones) για τον ταχύ προσεισμικό έλεγχο και την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης σχολικών κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0077243), εντάσσεται στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Ημερίδα παρουσίασης RiskSchools στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)

Σεισμική τρωτότητα & διακινδύνευση σχολικών κτιρίων

30 Ιανουαρίου, 2024 / ΗΜΕΡΙΔΑ

Η εταιρία COΝCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), με υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Κυριαζή Πιτιλάκη, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Σεισμική τρωτότητα & διακινδύνευση σχολικών κτιρίων» την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 9:30-14:00 στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ), 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης σχολικών κτιρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου RiskSchools που χρηματοδοτείται από την Π.Κ.Μ.

Το  έργο με τίτλο «Καινοτόμος εφαρμογή σε έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (smartphones) για τον ταχύ προσεισμικό έλεγχο και την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης σχολικών κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0077243), εντάσσεται στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Η Ερευνητική Ομάδα
blackLogoGR

CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Εξειδικεύεται στην εκπόνηση στατικών μελετών νέων κατασκευών, ελέγχους στατικής επάρκειας, ενίσχυσης και επιθεωρήσεις υφιστάμενων κατασκευών, όπως και την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και τη διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής έργων.

Ερευνητική μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, Πολυτεχνική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητικός φορέας, που υπάγεται στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και διαθέτει τεχνογνωσία αιχμής στα πεδία διαχείρισης φυσικών κινδύνων και εκτίμησης τρωτότητας και διακινδύνευσης κτιρίων και άλλων υποδομών (https://sdgee.civil.auth.gr).

Η Ερευνητική Ομάδα
blackLogoGR

CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Εξειδικεύεται στην εκπόνηση στατικών μελετών νέων κατασκευών, ελέγχους στατικής επάρκειας, ενίσχυσης και επιθεωρήσεις υφιστάμενων κατασκευών, όπως και την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και τη διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής έργων.

Ερευνητική μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, Πολυτεχνική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητικός φορέας, που υπάγεται στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και διαθέτει τεχνογνωσία αιχμής στα πεδία διαχείρισης φυσικών κινδύνων και εκτίμησης τρωτότητας και διακινδύνευσης κτιρίων και άλλων υποδομών (https://sdgee.civil.auth.gr).

Η Ερευνητική Ομάδα
blackLogoGR

CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Εξειδικεύεται στην εκπόνηση στατικών μελετών νέων κατασκευών, ελέγχους στατικής επάρκειας, ενίσχυσης και επιθεωρήσεις υφιστάμενων κατασκευών, όπως και την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και τη διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής έργων.

Ερευνητική μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, Πολυτεχνική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητικός φορέας, που υπάγεται στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και διαθέτει τεχνογνωσία αιχμής στα πεδία διαχείρισης φυσικών κινδύνων και εκτίμησης τρωτότητας και διακινδύνευσης κτιρίων και άλλων υποδομών (https://sdgee.civil.auth.gr).

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:

Share