54ο Δημοτικό Σχολείο στην Οδό Ολυμπιάδος 29

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

54ο Δημοτικό Σχολείο στην Οδό Ολυμπιάδος 29

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

54ο Δημοτικό Σχολείο στην Οδό Ολυμπιάδος 29

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ