Υδατοδεξαμενή Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ