Συγκρότημα Δύο Εξαώροφων Πολυκατοικιών

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ