Περίπτερο 7 της ΔΕΘ

ΔΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

Περίπτερο 7 της ΔΕΘ

ΔΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

Περίπτερο 7 της ΔΕΘ

ΔΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ