Νέος Οδικός Άξονας Δράμας - Αμφίπολης

ΣΤΑΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Νέος Οδικός Άξονας Δράμας – Αμφίπολης

ΣΤΑΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Νέος Οδικός Άξονας Δράμας – Αμφίπολης

ΣΤΑΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ