Μελέτη Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη Συμβολή ΠΑΘΕ και Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑΔΩΝ B+G | ΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΥ ΠΟΝΤΟΥ | ΓΕΦΥΡΑ ΣΩΛΗΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Α | ΓΕΦΥΡΑ ΣΩΛΗΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Β

Μελέτη Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη Συμβολή ΠΑΘΕ και Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑΔΩΝ B+G | ΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΥ ΠΟΝΤΟΥ | ΓΕΦΥΡΑ ΣΩΛΗΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Α | ΓΕΦΥΡΑ ΣΩΛΗΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Β

Μελέτη Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη Συμβολή ΠΑΘΕ και Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑΔΩΝ B+G | ΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΥ ΠΟΝΤΟΥ | ΓΕΦΥΡΑ ΣΩΛΗΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Α | ΓΕΦΥΡΑ ΣΩΛΗΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Β

Στατική μελέτη: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. και Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Συγκοινωνιακή Μελέτη: Θεόδωρος Νάτσινας (Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος)

Τοπογραφική Μελέτη: Αθανάσιος Παντελής (Τοπογράφος Μηχανικός)

Υδραυλική Μελέτη: ΗΡ. ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.

Γεωτεχνική Μελέτη: Ελένη Κολαΐτη (Μεταλλειολόγος Μηχανικός), Ηλίας Αλκαλάης (Πολιτικός Μηχανικός)

Μελέτη Έργων Πρασίνου: ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε.