Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Υποδομές Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (MASTERPLAN)