Κτίριο ESSO PAPPAS στη ΔΕΘ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ