Κτίριο ESSO PAPPAS στη ΔΕΘ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κτίριο ESSO PAPPAS στη ΔΕΘ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κτίριο ESSO PAPPAS στη ΔΕΘ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ