Κτιρίο Διοίκησης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κτιρίο Διοίκησης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κτιρίο Διοίκησης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Αρχιτεκτονική μελέτη: Κ-Αρχιτέκτονες (Ε. Ζουμπουλίδου, Α. Πάνου, Σύμβουλος: Α. Κωτσιόπουλος)

Στατική μελέτη: Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί

Τρισδιάστατες απεικονίσεις: lightandmatter_ Σίμος Γρηγοριάδης