Ισόγεια Κατοικία με Τμήμα Ορόφου

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ