Εργοστάσιο Μπάρμπα Στάθης

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΜΟΥ 23