Διώροφο Κτίριο Κατοικιών με Υπόγειο

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ