Ανέγερση Νέων Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και Ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (Σ.Δ.Ι.Τ.)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ