Ανέγερση Νέων Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και Ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (Σ.Δ.Ι.Τ.)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανέγερση Νέων Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και Ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (Σ.Δ.Ι.Τ.)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανέγερση Νέων Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και Ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (Σ.Δ.Ι.Τ.)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ