Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Σ.Δ.Ι.Τ.)

ΤΜΗΜΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΝΕΑΠΟΛΗ / ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΑ / ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ / ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / LIFE CYCLE COST

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Σ.Δ.Ι.Τ.)

ΤΜΗΜΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ / ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΑ / ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ / ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / LIFE CYCLE COST

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Σ.Δ.Ι.Τ.)

ΤΜΗΜΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ / ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΑ / ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ / ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / LIFE CYCLE COST