Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία μας «CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην Εκπόνηση στατικών μελετών, επίβλεψη έργων πολιτικού μηχανικού και διαχείριση Έργων (Project Management), με έδρα τις εγκαταστάσεις μας στην Θεσσαλονίκη, στο 7ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Πυλαία Θεσσαλονίκη.

Με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη και θεμέλιο λίθο την κορυφαία ποιότητα των υπηρεσιών μας τον σεβασμό στο περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων, η εταιρία κατάφερε να εδραιωθεί στις κορυφαίες του χώρου. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας μας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πρωταρχική δέσμευση της Διοίκησης η ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων.

Τον βασικό μας αυτό στόχο θα τον επιτύχουμε μέσω:

  • Του καθορισμού αντικειμενικά επιτεύξιμων στόχων και της παρακολούθησης τους από την Διοίκηση στις ανασκοπήσεις του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης
  • Της τακτικής και αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών μας ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών μας
  • Της απόλυτης τήρησης των Νομοθετικών και Κανονιστικών απαιτήσεων στα θέματα ποιότητας – περιβάλλοντος
  • Της πρόληψης και αποφυγής ατυχημάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα
  • Της πρόληψης κάθε είδους ρύπανσης από της δραστηριότητες της
  • Της πρόληψης και αποφυγής επαγγελματικών ασθενειών
  • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας
  • Της διατήρησης ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας
  • Της εφαρμογής Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης και διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης του
  • Της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση των προμηθευτών και συνεργατών μας, αλλά και εκπαίδευσης του προσωπικού μας

H διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για τη διαρκή ανασκόπηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει, στοχεύοντας πάντα στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωσή μας, αποτελεί κύριο μέλημα της «CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»  και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.