Οι ιδρυτές

ΡΩΜΥΛΟΣ ΝΤΩΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΙΔΡΥΤΗΣ

ΠΑΡΙΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΙΔΡΥΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΙΔΡΥΤΗΣ

Η ομάδα

ΠΑΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΛΛΙΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΪΡΑΜΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, PhD

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΖΙΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΠΘ

ΝΕΝΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, PhD, MSc

ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΑΡΑΩΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΠΘ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΠΘ

ΕΥΑ ΓΕΡΑΝΤΖΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΪΣΙΔΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ