Ημερίδα παρουσίασης RiskSchools στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Θ.)

Τρωτότητα & διακινδύνευση κατασκευών έναντι φυσικών κινδύνων

23 Μαΐου, 2024 / ΗΜΕΡΙΔΑ

Η εταιρία COΝCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), με υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Κυριαζή Πιτιλάκη, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Τρωτότητα & διακινδύνευση κατασκευών έναντι φυσικών κινδύνων» την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00-14:30 στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα, Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 2, Λάρισα 41334.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν η εφαρμογή για έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές και η ψηφιακή πλατφόρμα για την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης των σχολικών κτιρίων, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “RiskSchools” υπό την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και μπορούν εύκολα να επεκταθούν για τον αντίστοιχο έλεγχο σε ευρύτερο επίπεδο και σε άλλες υποδομές της χώρας.

Το  έργο με τίτλο «Καινοτόμος εφαρμογή σε έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (smartphones) για τον ταχύ προσεισμικό έλεγχο και την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης σχολικών κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0077243), εντάσσεται στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Ημερίδα παρουσίασης RiskSchools στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Θ.)

Τρωτότητα & διακινδύνευση κατασκευών έναντι φυσικών κινδύνων

23 Μαΐου, 2024 / ΗΜΕΡΙΔΑ

Η εταιρία COΝCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), με υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Κυριαζή Πιτιλάκη, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Τρωτότητα & διακινδύνευση κατασκευών έναντι φυσικών κινδύνων» την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00-14:30 στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα, Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 2, Λάρισα 41334.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν η εφαρμογή για έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές και η ψηφιακή πλατφόρμα για την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης των σχολικών κτιρίων, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “RiskSchools” υπό την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και μπορούν εύκολα να επεκταθούν για τον αντίστοιχο έλεγχο σε ευρύτερο επίπεδο και σε άλλες υποδομές της χώρας.

Το  έργο με τίτλο «Καινοτόμος εφαρμογή σε έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (smartphones) για τον ταχύ προσεισμικό έλεγχο και την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης σχολικών κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0077243), εντάσσεται στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Η Ερευνητική Ομάδα
blackLogoGR

CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Εξειδικεύεται στην εκπόνηση στατικών μελετών νέων κατασκευών, ελέγχους στατικής επάρκειας, ενίσχυσης και επιθεωρήσεις υφιστάμενων κατασκευών, όπως και την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και τη διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής έργων.

Ερευνητική μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, Πολυτεχνική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητικός φορέας, που υπάγεται στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και διαθέτει τεχνογνωσία αιχμής στα πεδία διαχείρισης φυσικών κινδύνων και εκτίμησης τρωτότητας και διακινδύνευσης κτιρίων και άλλων υποδομών (https://sdgee.civil.auth.gr).

Η Ερευνητική Ομάδα
blackLogoGR

CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Εξειδικεύεται στην εκπόνηση στατικών μελετών νέων κατασκευών, ελέγχους στατικής επάρκειας, ενίσχυσης και επιθεωρήσεις υφιστάμενων κατασκευών, όπως και την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και τη διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής έργων.

Ερευνητική μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, Πολυτεχνική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητικός φορέας, που υπάγεται στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και διαθέτει τεχνογνωσία αιχμής στα πεδία διαχείρισης φυσικών κινδύνων και εκτίμησης τρωτότητας και διακινδύνευσης κτιρίων και άλλων υποδομών (https://sdgee.civil.auth.gr).

Η Ερευνητική Ομάδα
blackLogoGR

CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Εξειδικεύεται στην εκπόνηση στατικών μελετών νέων κατασκευών, ελέγχους στατικής επάρκειας, ενίσχυσης και επιθεωρήσεις υφιστάμενων κατασκευών, όπως και την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και τη διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής έργων.

Ερευνητική μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, Πολυτεχνική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητικός φορέας, που υπάγεται στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και διαθέτει τεχνογνωσία αιχμής στα πεδία διαχείρισης φυσικών κινδύνων και εκτίμησης τρωτότητας και διακινδύνευσης κτιρίων και άλλων υποδομών (https://sdgee.civil.auth.gr).

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:

Share