Κατασκευή 2ου Κ.Α.Α. Θεσσαλονίκης από Φρεάτιο Φ50Ν έως Ε.Ε.Λ.Θ.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΕΚΟ

Κατασκευή 2ου Κ.Α.Α. Θεσσαλονίκης από Φρεάτιο Φ50Ν έως Ε.Ε.Λ.Θ.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΕΚΟ

Κατασκευή 2ου Κ.Α.Α. Θεσσαλονίκης από Φρεάτιο Φ50Ν έως Ε.Ε.Λ.Θ.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΕΚΟ