Νέα Πτέρυγα Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα στο «Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης»

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Νέα Πτέρυγα Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα στο «Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης»

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Νέα Πτέρυγα Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα στο «Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης»

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ