Νέα Πτέρυγα Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα στο «Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης»

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ