Μεγάλο Νεοκλασικό της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ / ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μεγάλο Νεοκλασικό της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ / ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μεγάλο Νεοκλασικό της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ / ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ