Κόμβος Δεσπέρ - Ωραιοκάστρου / Γέφυρα Σκυροδέτησης Κόμβου Δεσπέρ - Ωραιοκάστρου

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ / ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

Κόμβος Δεσπέρ – Ωραιοκάστρου / Γέφυρα Σκυροδέτησης Κόμβου Δεσπέρ – Ωραιοκάστρου

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ / ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

Κόμβος Δεσπέρ – Ωραιοκάστρου / Γέφυρα Σκυροδέτησης Κόμβου Δεσπέρ – Ωραιοκάστρου

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ / ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ