Κόμβος Δεσπέρ - Ωραιοκάστρου / Γέφυρα Σκυροδέτησης Κόμβου Δεσπέρ - Ωραιοκάστρου

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ / ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ