Δήμος Θεσσαλονίκης / 2ο Βραβείο για τον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών για την “Κατασκευή Ξύλινου Καταστρώματος επί Πασσάλων (Deck) στην Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης”

2ο Βραβείο για την πρόταση της “Κατασκευής Ξύλινου Καταστρώματος επί Πασσάλων (Deck) στην Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης”

08 Ιουνίου, 2022 / ΒΡΑΒΕΙΟ

Ομάδα Μελέτης

Ιωάννης Βλάχος, Απόστολος Πάνος, Μαρία Καϊσίδου – Αρχιτέκτονες μηχανικοί

Χρυσόστομος Δασκαλούδης – τελειόφοιτος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.

Πάρης Δασκαλούδης – Πολιτικός μηχανικός

Κωνσταντίνος Σαρρόπουλος – Μηχανολόγος μηχανικός

Αρχιτεκτονική Προσέγγιση

H πρόταση για την επέκταση του καταστρώματος της Παλιάς Παραλίας επιχειρεί να διαχειριστεί τόσο τις ανανεωτικές φιλοδοξίες  της πόλης της Θεσσαλονίκης ως σύγχρονης μητρόπολης, όσο και να εγκαταστήσει μια διαλεκτική σχέση με το σώμα  της μακραίωνης ιστορίας της.

Στην κατεύθυνση αυτή οι βασικές αρχιτεκτονικές χειρονομίες της πρότασης, συνοπτικά αφορούν:

  1. Την δημιουργία ενός διευρυμένου αρμού μεταξύ του νέου, στατικά ανεξάρτητου, κρηπιδώματος και του παλαιού, με την αποστασιοποίηση τους κατά 4μ.
  2. Τον ορισμό των διασυνδέσεων των δύο καταστρωμάτων, σε πλάτος και διεύθυνση ανάλογη με τις χαράξεις του αστικού ιστού, και την επέκταση των αστικών αξόνων επί του θαλασσίου μετώπου εν είδη μικρών προβλητών.
  3. Την δημιουργία 4 κομβικών σημείων ενημέρωσης για τους πολεοδομικούς μετασχηματισμούς που ορίζουν κεφάλαια στην αφήγηση της ιστορίας της πόλης, ενώ παράλληλα πληροφορούν για τις τοποθεσίες των μνημείων και των οργανισμών που διαχειρίζονται την πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιόδου.
  4. Την ανάπτυξη ενός αφαιρετικού, τρισδιάστατου, γραμμικού μοτίβου επί του νέου καταστρώματος, ικανού να είναι ευανάγνωστο τόσο από χαμηλές, όσο και από υψηλές οπτικές γωνίες, στα γεωμετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του οποίου εντάσσεται το σύνολο του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού καθώς και των απαραίτητων υποστηρικτικών χώρων της παρέμβασης, με παράλληλη χρήση σύγχρονων διαδικτυακών τεχνολογιών και ειδικού φωτισμού ανάδειξης του έργου.

Ο τρόπος διασύνδεσης του Λευκού Πύργου με τον πρώτο προβλήτα του Ο.Λ.Θ., το ευθύγραμμο ιστορικό θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, οφείλει κατά την άποψη μας, να αποτελεί το διαχρονικό τοπόσημο της πόλης.

Η γεωμετρική διατύπωση της διαχρονικής σχέσης της πόλης με την θάλασσα ορίζει το υπόβαθρο του αρχιτεκτονικού χειρισμού.

Share